top

 

LEAN CONSTRUCTION

Trimmet Byggeri 

CH BYG A/S lægger stor vægt på dialog og gensidig tillid, der har til formål at få alle parter i projektet til at forene deres kompetencer og sikre en god gennemførelse af projektet. Vi har arbejdet på flere projekter, hvor Lean Construction har været et afgørende element i byggeriet, senest Nyboder, Etape II, og vi har derfor goder erfaringer med dette.

I forlængelse heraf lægger vi derfor op til et tæt samarbejde parterne imellem, og vi vil sikre et godt planlagt arbejde, der understøttes af et rettidigt og kompetent fagtilsyn samt en konstant projektopfølgning i takt med, at processen skrider frem. 

Undersøgelser viser, at 61% af alle snublesten i et byggeri er ved manglende kommunikation og samarbejde, herunder mangelfuld information, hvorfor vi ved at inkorporere Lean Construction i vores planlægning har optimeret vores byggeprocesser. 

Vi har anvendt Lean Construction med stor succes med henblik på at optimere ressourcer og derved sikre, at dagligdagens arbejdsprocesser tilfører kunden værdi i forbindelse med andre renoveringsopgaver. Det grundlæggende er dermed at fjerne spild og indrette et produktionssystem samt opretholde et flow, der er tilpasset denne efterspørgsel. Vi sikrer således optimale processer og høj produktivitet.

For at sikre den optimale udførelsesproces anvender vi to overordnede tidsstyringsværktøjer, herunder en overordnet procesplan og Last Planner System, som er et procesplanlægningsværktøj specielt udviklet med henblik på optimering af renoverings- og byggeprocesser. 

Procesplanen beskriver på et overordnet plan, hvilke aktiviteter, der skal udføres på pladsen og disses afhængigheder samt varighed, hvorimod Last Planner System indeholder en detaljeret periodeplan, som beskriver de aktiviteter, der planlægges gennemført i de kommende 5-8 uger og en ugeplan, der beskriver den kommende uge, samt et referat indeholdende aftaler, som indgås mellem de personer, der rent faktisk skal udføre arbejdet, indgået på procesplanlægningsmøder.

Last Planner Systemet er samtidig en opgave-/forhindringsliste der skaber sunde aktiviteter ved at identificere forhindringer og rydde dem af vejen, inden de bliver til et problem.

Styringselementet handler således ikke blot om at lykkes med økonomi og tid, men tillige om at skabe en god samarbejdskultur på byggepladsen. Erfaringer fra andre lignende renoveringsopgaver viser tillige, at planlægningsværktøjet muliggør en mere glidende og kontinuerlig arbejdsgang.

Systemet skaber ro for de enkelte entreprenører til at få afleveret et fejlfrit byggeri til bygherre.