top

 

DE GULE STOKKE I NYBODER, ETAPE II 

Restaurering og modernisering, 2020

CH BYG A/S har vundet murer-, beton-, kloak-, ledning-, tag- og anlægsstorentreprisen på restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder, som skal afleveres i 2020. 

Bygningerne skal fortsat anvendes som udlejningsboliger for ansatte i Forsvaret og vil som hidtil blive drevet og administreret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 

Husene fremstår som en helhed i sammenhængende rækkehuse, der oprindeligt bestod af boliger for matroser, skibshåndværkere, officerer og deres familier. Størsteparten af husene er indrettet som "matroshuse", der fremstår uden særlig dekoration og ornamentik dog med talrige mindre variationer i indretningen foranlediget af beboernes eget præg på husene. Som kontrast hertil er officersboligerne, der primært er lokaliseret i enderne af stokkene. I officersboligerne, der fremstår mere helstøbte, ses vægpaneler, ensartede døre og detaljering i sammenhængende interiører. Alle bevaringsværdige bygningsdele restaureres. Udførelsesmåder ved udskiftninger i de fredede bygningsdele skal være baseret på det traditionelle håndværk. Der skal anvendes materialer svarende til de oprindelige. 

Restaurering og moderniseringen af bygningerne betyder: 

  • Fugtsikringsprojekt for fundamenter, sokler og gulve samt energioptimering med nye isolerede terrændæk, isolerede brystninger under vinduer, energiglas i forsatsrammer samt isolering af tagkonstruktionen 
  • Nye vådrum i alle boliger med toilet og bad samt nyt køkken 
  • Etablering af bryggersfunktion i stueetagen i alle huse
  • Ændring af opvarmning af husene fra el og gas til fjernvarme - varmekilder er radiatorer samt gulvvarme i støbte gulve
  • Fornyelse af alle vand-, afløbs- og elinstallationer 

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse v/Jette Wolf

Projekterende rådgiver: Fogh & Følner Arkitektfirma A/S v/Kirsten Helene Markworth 

Fagtilsyn: Varmings Tegnestue ApS v/Nanna Steenberg Meyer

Storentreprenør: CH BYG A/S v/projektleder Peter Christensen