top

 

SÆBY PRÆSTEGÅRD

Istandsættelse, 2018 

CH BYG A/S udførte i 2018 ud- og indvendig istandsættelse af fredet præstegård. 

Sæby Præstegård er opført i omkring 1830 og er i dag en trelænget bindingsværksgård med stråtag. Bygningen er fredet, og der skal derfor udvises særlig omtanke og hensyn ved udførelse af de beskrevne arbejder.

Istandsættelse af bygningen har betydet: 

  • Ud- og indvending istandsættelse af fredet præstegård, herunder istandsættelse på tag og fag
  • Efterisolering af dæk og ydermure 
  • Etablering af nye badeværelser og køkken 
  • Diverse indvendige ombygninger 
  • Indretning af konfirmandstue 
  • Generel istandsættelse af alle overflader

Bygherre: Sæby-Gershøj Sognes Menighedsråd v/formand for præstegårdsudvalget Lisbet Kofoed Kristiansen

Bygherrerådgiver: Sweco Danmark A/S v/Børge Søgaard Madsen

Fagtilsyn: Rønnow Arkitekter A/S

Hovedentreprenør: CH BYG A/S v/projektleder Niklas Helt Næser