top

 

RØDE BRO PÅ FREDERIKSBORG SLOT

Istandsættelse og tilbageføring, 2014

CH BYG A/S genopførte i 2014 for Slots- og Kulturstyrelsen Røde Bro på Frederiksborg Slot. Broen blev genopført som den oprindeligt var ved opførelsen. 

Genopførelsen af broen har betydet: 

  • Ca. 5,5 m rykning af daværende granitbeklædte bromur fra syd mod nord svarende til broens placering før 1931 og tilsvarende reducering af gennemløbets længde 
  • Fjernelse af pælefundamenter under den daværende bromur mod syd samt under vægge i gennemløbet i forbindelse med nedtagning 
  • Istandsættelse af bromur mod nord 
  • Forlængelse af de stensatte søbredder mod vest og øst til den nye bromur 
  • Tilpasning af terræn 
  • Nye elementer og nedlægning af eksisterende brostensbelægning 

Røde Bro kan spores tilbage til i hvert fald starten af 1600-årene. Hvornår broen oprindeligt er opført kan ikke siges med sikkerhed. Usikkerheden bliver ikke mindre af, at broen optræder under forskellige navne gennem tidernemen optræder med navnet "Kongebroen" i dag . Som broen fremtræder nu, er der tale om en bred, stensat dæmning med gennemløb i midten. Oprindeligt har det været en lang træbro. Den omtales ved begyndelsen af 1600-tallet som en bro "ud af volden". Med dette menes de lave skanser bag Slotsherrens Hus. Betegnelsen "broen til vedhaven" dækker tillige over Røde Bro. Det nævnes kun om broen, at den havde et rækværk ud mod søen, altså Lille Slotssø. 

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen v/Johan Dyssel

Rådgiver og fagtilsyn: Jørgen Nielsen A/S

Hovedentreprenør: CH BYG A/S v/byggeleder Claus Hansen