top

 

HELSINGØR RÅDHUS

Ombygning, 2015 

CH BYG A/S udførte i 2015 for Helsingør Kommune murer-, maler- og tømrerentreprisen på ombygning af Helsingør Rådhus. 

Ombygningen af rådhuset har betydet: 

  • Ændret indretning på rådhuset, stuen, 1. og 2. sal, i alt ca. 536 m2
  • Understrygning og diverse reparationer af eksisterende tegltag, 
  • Hultagning og lukning i eksisterende mur på 2. sal 
  • Gulvklinker på toilet og i rengøringsrum
  • Malerbehandling af eksisterende indvendige vægge og træværk, indvendige lofter skunkvægge og gipsvægge samt indvendige metalrør og radiatorer 
  • Forstærkning af tag indefra og opbygning af ny skunk 
  • Montage af undergulve, gipsvægge, glaspartier og lofter 
  • Flytning og montage af eksisterende døre samt montage af nye døre 
  • Montage af ståltrappe på 2. sal, paneler, fodlister og inventar på 1. og 2. sal samt snedkergennemgang af vinduer 

Bygherre: Helsingør Kommune v/Annie Højriis

Bygherrerådgiver: Danielsen Spaceplanning v/Mette Gravergaard

Hovedentreprenør: CH BYG A/S v/projektleder Michael Rasmussen