top

 

KOMMANDANTGÅRDEN

Istandsættelse, 2016

CH BYG A/S var i juni 2015 en del af en gennemgribende istandsættelse af Kommandantgården. Idet bygningen er fredet, har alle bygningsdele fra mursten til træværk, som blev nedtaget, gennemgået en restaurering og er blevet genbrugt i det omfang, det har været muligt. Istandsættelsen sluttede i sommeren 2016. 

Istandsættelsen af bygningen har betydet:

  • Nyt terrændæk
  • Nyt kloakanlæg 
  • Istandsættelse af alle etager
  • Udskiftning af ét-strenget varmeanlæg til to-strenget
  • Udbedring af sætningsskader på vægge
  • Istandsættelse af facader
  • Udbedring af svamp og rådskader i tagkonstruktionen og indvendige dæk samt remme i bindingsværksvægge
  • Istandsættelse af indvendige døre, paneler og træværk
  • Nyt fast undertag og tagsten
  • Nye køkken- og toiletrum

Efter istandsættelsen af Kommandantgården benyttes 1. etage af Søofficerforeningen. Stueetagen skal rumme et informationscenter i tilknytning til "Monument over Danmarks Indsats efter 1948", som forventes klar til sommeren 2018. 

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse v/Arkitekt Camilla Hauch Fenger

Totalrådgiver: Fogh & Følner Arkitektfirma A/S v/Arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Stig Andersen

Fagtilsyn: Fogh & Følner Arkitektfirma A/S v/Bygningskonstruktør Poul Gehler Madsen

Rådgivende ingeniør: Jørgen Nielsen A/S v/Ingeniør Erik Nielsen

Hovedentreprenør: CH BYG A/S v/projektleder Carsten Jensen