top

 

CSR

Corporate Social Responsibility

CSR er betegnelsen for, hvordan virksomheder viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i samarbejde og dialog med deres interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar (Rådet for Samfundsansvar, 2010).

CH BYG A/S' SAMFUNDSANSVAR

CH BYG A/S ønsker at skabe trivsel, vækst, resultater og udvikling – med andre ord at drive en ordentlig og sund virksomhed, der viser omtanke for det samfund, vi er en del af. 

Vi har siden 2002 udvist socialt ansvar og været bevidste om, at vi er en integreret del af samfundet, og vi ønsker altid at overholde gældende normer, krav, regler og love. Vores vigtigste bidrag til samfundet er at drive en lønsom virksomhed, der i 2018 omfatter 40 faste arbejdspladser og arbejde til udvalgte underleverandører. Vi arbejder hele tiden målrettet med at udvikle og udvide vores forretning, indtjening og antallet af arbejdspladser. Vi efterlever værdisættet for virksomheden, som udgør de grundlæggende forudsætninger for alle vores aktiviteter og handlinger.

CH BYG A/S' VÆRDISÆT

CH BYG A/S' værdier er åbenhed, dialog og samarbejde baseret på høj, faglig kompetence. Vi vil stille klare og åbne forventninger til os selv og vores samarbejdspartnere, således at projektet bliver gennemskueligt. Vi belyser projektet fra alle sider og gør det lettere at håndtere de udfordringer, der opstår i større og mindre byggeprojekter. Vi tager hånd om knasterne, før de vokser og bliver til problemer. 

CH BYG A/S' ETISKE REGELSÆT

CH BYG A/S' etiske regelsæt er udgangspunkt for virksomhedens aktiviteter og omhandler blandt andet krav om et sikkert og godt arbejdsmiljø, et grundlæggende krav om, at vi altid opererer inden for lovens rammer, at vi altid handler i overensstemmelse med gældende konkurrencelove, samt at vi ikke tilbyder eller modtager nogen form for bestikkelse. 

MILJØVENLIGHED

CH BYG A/S bidrager til etablering af bæredygtige energiløsninger og klimatilpasninger, og vi stiller som minimum samme krav som beskrevet til vores samarbejdspartnere, herunder leverandører. 

MILJØ OG KLIMA

CH BYG A/S ønsker at sikre miljøet og at støtte samfundets interesse for miljøforbedringer ved en ansvarlig varetagelse af det interne og eksterne miljø. Derfor prioriteres miljø og klima højt hos os, hvor vores mål er, at vi af kunder, medarbejdere og myndigheder opfattes som en klima- og miljøbevidst virksomhed. Alle politikker afstemmes og ansvarsfordeles på alle ledelsesniveauer. Herefter kommunikeres alle politikker til alle medarbejdere og underbygges herefter løbende med undervisning, ligesom der afholdes løbende miljøkontrol. Vi arbejder hele tiden på at minimere energiforbruget i vores virksomhed.

MEDARBEJDERFORHOLD, SIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ

Det er CH BYG A/S' politik, at alle medarbejdere til enhver tid skal have de nødvendige kompetencer samt kendskab til de interne procedurer. Vi ønsker endvidere at sikre vores medarbejdere et godt og sundt arbejdsliv samt seniorliv. 

SIKKERHED

CH BYG A/S ønsker at mindske antallet af arbejdsulykker og tæt-på-ulykker på byggepladserne samt sikre et lavt sygefravær. 

ARBEJDSMILJØ

Hos CH BYG A/S skal det være et godt og sundt arbejdsmiljø. Det gælder både det fysiske og psykiske. 

Vores afdeling for KMA (Kvalitet-, Miljø- og Arbejdsmiljø) er dybt forankret i både virksomhedsprofilen og driften samt sørger løbende for at måle på sygefravær og antal arbejdsulykker. 

UDDANNELSE

CH BYG A/S ønsker at uddanne de unge, herunder både lærlinge og elever i alle faggrupper.


 

RELATEREDE DOKUMENTER