BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER  

PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, personens for- og efternavn, alder, køn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Alle personlige oplysninger og data bliver behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand . Personlige data vil kun blive anvendt til internt brug. CH BYG A/S videregiver kun personlige oplysninger, såfremt det kræves af lovgivningen, herunder i forbindelse med sikkerhedsgodkendelser, eller såfremt der der foreligger en retskendelse.

DATAANSVARLIG 
CH BYG A/S er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske persondataforordning, og CH BYG A/S sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse hermed. Inden for dette ansvar behandles modtagne data af CH BYG A/S' ansatte. I det omfang data deles med eksterne fagkyndige, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale.

Den ansvarlige for behandling af dine data er:

CH BYG A/S 
Bækgårdsvej 66
4140 Borup 
Tlf.nr.: 57 52 73 38 
E-mail: mail@chbyg.dk 
CVR-nr.: 27 23 09 70 
Web: www.chbyg.dk 

CH BYG A/S indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige, herunder såfremt det er bestemt ved lovgivning. CH BYG A/S sletter således dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grundlaget for indsamlingen, behandlingen og opbevaringen af dine data. 

DINE RETTIGHEDER
Ret til: 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan forefindes på www.datatilsynet.dk 

SAMTYKKE 
I forbindelse med indsamling, behandling og opbevaring af persondata indhenter CH BYG A/S dit samtykke til behandling af din persondata og oplyser dig om grundlaget for behandlingen. Såfremt data deles sker det inden for rammerne af en databehandleraftale, jf. persondataforordningen. 

Samtykket er frivilligt, medmindre det er bestemt ved lovgivning, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte den dataansvarlige via ovenstående kontaktoplysninger. 

SLETTEPOLITIK
CH BYG A/S opbevarer kun data, når det er lovkrævet eller nødvendigt for at udføre vores hvev. Vi opbevarer dog generelt altid personoplysninger, så længe der måtte være ikke-forældede krav, hvor personoplysningerne er nødvendige for forfølgelse af disse krav. 

BERIGTIGELSES- OG SLETNINGSRET 
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data CH BYG A/S behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til, og du har endvidere ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet ved at kontakte den dataansvarlige via ovenstående kontaktoplysninger. 

BRUD PÅ SIKKERHED 
Såfremt der sker brud på sikkerhed, skal CH BYG A/S informere Datatilsynet (og i nogle tilfælde den registrede) om muligt inden for 72 timer efter, at bruddet er konstateret. 

Brud på datasikkerheden er, hvor der sandsynligvis (mere end 50%) er risiko for, at personoplysninger er blevet udsat for uautoriseret adgang eller er gået tabt. 

KLAGE TIL DATATILSYNET 
Såfremt du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, herunder i uoverensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. 


COOKIES 
HVAD ER COOKIES?
En cookie er i edb-terminologi betegnelsen for data, i form af tekst, modtaget fra et website på en webserver som gemmes hos klienten, det vil sige browseren, og senere sendes til samme website, når sitet igen besøges. Oplysningerne, som registreres, kan for eksempel anvendes til statistik til at forbedre brugeroplevelsen. En cookie er ikke et program og kan ikke indeholde virus. 

COOKIES PÅ CH BYG A/S' WEBSITE 
Vi anvender ingen former for cookies. 

LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER
Vores website kan indeholde links til andre hjemmesider af interesse. Når disse links benyttes til at forlade vores website bemærkes, at CH BYG A/S ikke har nogen kontrol over andre hjemmesider. CH BYG A/S kan i denne forbindelse ikke gøres ansvarlig for databeskyttelse og privatlivets fred af alle oplysninger, som du giver, når du besøger sådanne websites. Disse websites er således ikke omfattet af denne fortrolighedserklæring. Der henvises til de enkelte websites fortrolighedserklæringer for de pågældende websites. 

SÅDAN FJERNER DU COOKIES FRA DIN COMPUTER 
Du kan fjerne alle eller uønskede cookies under din web browsers indstillinger.

Nyttige links:
Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr

©COPYRIGHT
Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form, hverken helt eller delvis, uden skriftlig tilladelse fra CH BYG A/S.
Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er tillige kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra CH BYG A/S.

VAREMÆRKER/TRADEMARKS
Produkt- og virksomhedsnavne på dette website kan være registrede varemærker og beskyttede firmanavne, disse anvendes kun til identifikation og forklaring.
Alle varemærker/navne tilhører de respektive ejere.