top

CT-SKANNER ROSKILDE SYGEHUS

Ombygning, 2021

Region Sjælland har givet CH BYG A/S opgaven med at opgradere scannerkapaciteten på Billeddiagnostisk Afdeling på Sjællands Universitetssygehus i Roskilde ved udskiftning af CT-scanneren.

Projektet omfatter de bygningsmæssige rammer for scanneren. Byggesagen består hovedsagligt af indvendigt ombygning af eksisterende rum i bygningen, tilføjelse af omklædningskabiner til patienter samt nyt teknikrum.

Derudover er der relevante ændringer af installationer, særligt at den nye CT-scanner er vandkølet.

Bygherre: Region Sjælland

Hovedentreprenør: CH BYG A/S