top

 

STYRING OG STRATEGI

MISSION

CH BYG A/S er en flad organisation med hurtige kommunikationsveje. Vi er gode til at planlægge, idet er sammensat af et godt team med stor viden og erfaring i at løse opgaver på en hensigtsmæssig måde fra planlægning til udførelse. 

Vi er en aktiv samarbejdspartner under hele processen, således at kunden får mest muligt for pengene og endvidere råd om andre hensigtsmæssige måder at udføre de pågældende arbejder på, idet bæredygtighed ønskes opretholdt. 

VISION 

CH BYG A/S' er ikke bare et byggefirma. De samme arbejder kan udføres af mange andre byggefirmaer, hvorfor vi prioriterer oplevelsen og processen meget højt, herunder den varme kunderelation, således at der ikke alene er fokus på nye kunder, men at der tillige serviceres faste kunder. 

Vi passer på og bevarer den danske kulturarv og vi er en af de førende på Sjælland inden for fredet og bevaringsværdigt, svømmebassiner samt flest rammeaftaler i Danmark inden for bygge- og anlægsentreprisen. 

Vi ønsker på et forretningsmæssigt grundlag at være en eftertragtet samarbejdspartner, der leverer byggerier og anlæg, hvor kundetilfredsheden er i top. CH BYG A/S skal være en god og attraktiv arbejdsplads, som tager hensyn til og støtter op om samfundet. 

CH BYG A/S skal ikke opfattes som et byggefirma, der kan lidt af det hele som mange andre byggefirmaer, men som værende specialist inden for bestemte nicheområder. 

VÆRDIER

Vi er åbne (gennemsigtighed) 

Nøglen er åbenhed. Branchen har i mange år været kendt for at vide bedre. Vi vil belyse projektet fra alle sider. CH BYG A/S vil stille klare og åbne forventninger til os selv og vores samarbejdspartnere, således at projektet bliver gennemskueligt. Vi vil gøre det lettere at håndtere de udfordringer, der opstår i større og mindre byggeprojekter. CH BYG A/S vil tage hånd om knasterne, før de vokser og bliver til problemer.

Vi er pålidelige 

Som en erfaren bygge– og entreprenørvirksomhed med mere end 20 års erfaring og "know-how" i branchen udfører vores loyale medarbejdere i det daglige alle opgaver med udgangspunkt i følgende nøgleord:  

  • Kundetilfredshed
  • Pålidelighed
  • Forandringsparathed

Tilfredse kunder er omdrejningspunktet i CH BYG A/S. Vi vil gennem dialog forstå kundens behov og give kunden en oplevelse, der rækker ud over det færdige produkt. 

Vi samarbejder 

Vi vil altid samarbejde professionelt mod at levere kundens ønsker til aftalte tid uden fejl og mangler.

Et godt samarbejde bygger på tillid og pålidelighed.

Det er derfor vigtigt for os, at der altid gives en troværdig og reel information til samarbejdspartnere og kunder, således at indgåede aftaler altid overholdes og opfyldes ud fra vores bedste forståelse af kundens behov.

For til stadighed at være pålidelig og have tilfredse kunder forudsættes det, at vi kan tilpasse aktiviteterne til udviklingen i omgivelserne og samfundet generelt. Denne forandringsparathed opretholdes ved løbende at arbejde med viden, materiel, processer, produkter og samarbejdsformer.

Vi ønsker samarbejde. Vi arbejder for samarbejde mellem alle parter i projektet – bygherre, arkitekt, rådgivende ingeniører og underentreprenører. CH BYG A/S vil finde løsninger – ikke kun for CH BYG A/S, men for hele projektet. Dette kræver nærhed til bygherre og projektet. Med vores stærke kultur og et godt arbejdsmiljø funderet i dygtige medarbejdere kan vi praktisere samarbejde hver dag. Vi er et naturligt omdrejningspunkt for samarbejdet, fordi vi altid er tæt på. 

Vi vil i dialog 

Dialogen er et grundlæggende værktøj til, at byggeprocessen forløber optimalt, og at vi sammen opnår det bedste resultat. CH BYG A/S har mange års erfaring med at tage ansvar og arbejder for, at parterne i hele forløbet indgår i en konstruktiv dialog. 


 

RELATEREDE DOKUMENTER