top

 

BIM 
Bygnings Informations Modellering

CH BYG A/S anvender aktivt BIM, idet dette bliver omdrejningspunktet i fremtidens bygge- og anlægsopgaver. BIM er en særdeles effektiv, digital model og metode til at holde styr på bygge- eller anlægsprocessen – fra idéfasen til afleveringen af det færdige byggeri.

BIM bruges til at modellere konstruktioner i 3D, således at alle former for let forståelige tegninger kan printes ud efter behov. Dermed kan alle aktører og deres medarbejdere få indsigt i og en bedre forståelse af både det overordnede i byggeriet, men samtidig tillige detaljerne. Det medvirker til at fange eventuelle fejl eller mangler, inden de opstår på selve bygge- eller anlægspladsen.

BIM bruges tillige til at koordinere samarbejdet mellem aktørerne, som alle har adgang til den digitale model. Med vores kompetencer og erfaring med BIM er både vores medarbejdere og samarbejdspartnere samt kunder sikret overblik, kvalitet og god økonomistyring i hele byggeprocessen.